gallery/linkedinbackground

Over

 

​Subsidie Company

 

Subsidie Company is opgericht door Rob van Oijen, reeds 9 jaar ervaring in de subsidieadvieswereld. Na enkele jaren bij twee middelgrote subsidieadvieskantoren te hebben gewerkt en één jaar als intern subsidieadviseur bij Thermaflex Isolatie BV besefte Rob dat het tijd werd voor een stuk dienstinnovatie in het subsidieadvies. De traditionele verdienmodellen zijn veelal gebaseerd op een no-cure no-pay formule, echter is dit wel zo terecht? Wat is feitelijk het afbreukrisico van bijvoorbeeld een WBSO, EIA of MIA aanvraag? Tijd voor verandering dus! Subsidie Company is dus een jonge speler op de subsidieadviesmarkt, echter met jaren ervaring op het gebied van het aanvragen van subsidies en het beheren van de projecten. Hierbij hanteert Subsidie Company een duidelijke focus op drie segmenten in de markt: allereerst de hightech en maak-industrie in Nederland. Ten tweede de duurzame bouwsector in Nederland en ten derde de accountancy-sector. Wat wij voor u kunnen betekenen in de drie specifieke sectoren leest u terug op de betreffende pagina.

 

Ons verdienmodel

 

Ons verdienmodel is anders dan u gewend bent in de subsidieadvieswereld. Voor de WBSO hanteren wij bij voorkeur een fixed fee of een abonnement in plaats van het no-cure no-pay principe. Subsidie Company wijkt van het traditionele pad af omdat het risico van afwijzing (no-cure) op bijvoorbeeld de WBSO veelal te verwaarlozen is. Werkt u toch liever op succesfee of een ander verdienmodel dan kan dat uiteraard ook bij Subsidie Company, de keuze is aan u.

 

Voor de verzorging van grotere subsidieprojecten dan de WBSO hanteren wij bij voorkeur wel een no-cure no-pay principe, dit omdat de kans op een afwijzing van deze aanvragen vaak significant groter is dan bij de WBSO. Hierbij nemen wij wél een stuk risico voor u weg. Wilt u op basis van een fixed fee of uren maal tarief werken, of een combinatie van alle voorstaande varianten dan kan dat ook. Wij leveren maatwerk zodat u zo min mogelijk risico's loopt.

 

De missie van Subsidie Company: "Door ontzorging de meest optimale partner op subsidiegebied zijn. Door met een zo breed mogelijke blik naar het beschikbare subsidie-instrumentarium te kijken zorgen voor een optimaal subsidie-rendement".