gallery/linkedinbackground

 

​"Wij hebben ideeën om een nieuw machine te ontwikkelen, zijn daar subsidies voor?"

 

Het antwoord daarop is volmondig: Ja! Bent u bezig met het ontwikkelen van nieuwe machines, fysieke productieprocessen of programmatuur dan zijn er subsidiemogelijkheden voor u! Dit begint veelal met de WBSO, een korting op de te betalen loonheffing of inkomstenbelasting. De WBSO is een laagdrempelige regeling met een laag risico op afwijzing. De innovatielat bij de WBSO is eveneens laag: "de innovatie moet voor het bedrijf technisch nieuw zijn." ​Voorstaande houd in dat uw ontwikkeling in Nederland al mag bestaan maar u mag het nog nooit gemaakt hebben.

 

Na de WBSO gaan wij kijken of uw project vatbaar is voor meer subsidies, omdat de WBSO een fiscale regeling is mag deze veelal gecombineerd worden met geldelijke subsidieregelingen: dubbel voordeel dus! Om de juiste oriëntatie te kunnen maken naar andere subsidieregelingen, zoals: MIT, DEI, TKI, VIA, EFRO, Eurostars en Horizon2020, gebruiken wij de projecten die in de WBSO lopen als springplank. Hierbij wordt de kans op overige subsidieregelingen vergroot wanneer u als ondernemer, al dan niet internationaal, samenwerkt met een mede-ondernemer en/of een kennisinstelling.

 

Gaat u een voor u nieuw product, proces of programmatuur ontwikkelen neem dan direct contact met ons op!

 

"Wij hebben de machine ontwikkeld en willen deze exporteren, zijn daar ook subsidies voor?"

 

Na de ontwikkeling van uw machine wilt u deze natuurlijk ook op de markt ten gelde brengen. Nederland is een klein land dus er wordt al snel naar het buitenland gekeken. Voor startende export naar nieuwe afzetmarkten is subsidie mogelijk. Dit in de vorm van: Investeringsvoorbereidingsstudies, Haalbaarheidsstudies en Demonstratieprojecten. ​Gaat u als ondernemer exporteren naar een voor u nieuwe afzetmarkt / doelland? Dan is daar veelal subsidie op mogelijk!

 

Laat uw exportplannen door ons vrijblijvend toetsen op subsidiemogelijkeheden!

​Subsidie Company heeft eerst voor ons alle subsidies (WBSO en MIT) verzorgd om onze machine te ontwikkelen. Toen de ontwikkeling klaar was en wij onze exportplannen naar Brazilië aan Subsidie Company vertelde konden wij weer op hun steun rekenen. Subsidie Company heeft voor ons het subsidietraject voor ons demonstratietraject in Brazilië verzorgd, hierdoor hebben wij substantiële kosten kunnen besparen!"