gallery/linkedinbackground

 

"Wij gaan een nieuw pand bouwen zijn hier subsidies voor?"

 

​Het antwoord hierop blijkt veelal niet onderzocht maar kan vaak "ja" zijn! De subsidie kan zelfs tot 27% van de totale nieuwbouwsom zijn! Veel ondernemingen zijn bij het plannen van de nieuwbouw of verbouw van hun pand niet bezig met duurzaamheidslabels zoals BREEAM of GPR, of hebben er zelfs nog nooit van gehoord. Dit terwijl vaak al aan de norm voldaan wordt of dat er met een relatief kleine meer-investering aan voldaan kan worden.

 

Subsidie Company kan u als geen ander begeleiden bij nieuwbouw-trajecten. Subsidie Company ontzorgt u als ondernemer geheel tijdens het subsidietraject en zorgt er zo voor dat u zich bezig kunt houden met de kernzaken tijdens de bouw en uw lopende onderneming.

 

Nieuwbouw subsidies zijn complex van aard, er moeten meerdere en diverse subsidieaanvragen op de juiste momenten worden ingediend. Vervolgens volgen er altijd vragenbrieven met deadlines vanuit de subsidieverstrekker, allemaal zaken waardoor u als ondernemer afgeleid wordt van uw dagelijkse bezigheden.

 

Subsidie Company beschikt over een ruim netwerk van BREEAM- en GPR-experts en kan u zodoende in contact brengen met de diverse specialisaties die nodig zijn bij het bouwen volgens een duurzaamheidslabel.

 

Heeft u als onderneming nieuwbouwplannen en wilt u deze vrijblijvend laten toetsen op subsidiemogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

​"Wij wisten niet dat wij 27% van de totale nieuwbouwkosten gesubsidieerd konden krijgen op ons nieuwbouwproject. Dankzij Subsidie Company hebben wij gebruik kunnen maken van een substantiële subsidie die wij anders hadden laten liggen. Tijdens het nieuwbouwtraject hebben wij ons kunnen focussen op onze lopende onderneming en heeft Subsidie Company alle subsidiezaken afgehandeld."